O firmie

GEO-BUD Łódź

KRÓTKIE TERMINY

WYSOKA JAKOŚĆ OPRACOWAŃ

NISKIE CENY

Jesteśmy łódzką firmą geologiczną działającą na polskim rynku od ponad 20 lat. Zakład prowadzony jest przez specjalistów posiadających kilkunastoletni staż pracy w zakresie geologii inżynierskiej. Zarówno geolodzy dokumentujący jak i pracownicy terenowi dozoru geologicznego posiadają odpowiednie uprawnienia z zakresu dozoru i nadzoru nad badaniami geologiczno-inżynierskimi, a także praktykę w zakresie badań prowadzonych na podstawie norm obowiązujących w USA i krajach Europy Zachodniej (ASTM i BS).

Wykonujemy geologiczne badania gruntu, opracowujemy opinie geotechniczne i dokumentacje geologiczno-inżynierskie pod inwestycje budowlane takie jak biurowce, osiedla mieszkaniowe, domy jednorodzinne, hale, magazyny, drogi oraz mosty, sieci wodno-kanalizacyjne, czy też elektrownie wiatrowe.

"GEO-BUD" Zakład Usług Geologicznych K. Piela i B. Stępień, działający na polskim rynku od 1991 roku specjalizuje się w następujących pracach:

 • projekty robót geologicznych w zakresie geologii inżynierskiej,
 • badania gruntów niezbędne do ustalenia parametrów geotechnicznych gruntów dla obliczeń posadowień fundamentów,
 • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, opinii geotechnicznych i  opinii o warunkach gruntowo-wodnych, 
 • opracowania geotechniczne między innymi dla potrzeb przydomowych oczyszczalni ścieków i budownictwa jednorodzinnego, \
 • badania laboratoryjne gruntów,
 • badania zagęszczeń nasypów budowlanych, podsypek fundamentowych,
 • oceny stanu zagęszczenia nasypów,
 • wiercenia geologiczne
 • sondowania dynamiczne i statyczne gruntu,
 • kompleksową obsługę geotechniczną podczas prowadzenia budowy,
 • konsultacje geotechniczne oraz ekspertyzy geotechniczne,
 • badania fundamentów istniejących budynków i sposób ich posadowienia,
 • raporty stateczności skarp i zboczy,
 • raporty stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego,

 

Do współpracy serdecznie zapraszają prowadzący firmę Krzysztof Piela i Bartosz Stępień.

Galeria zdjęć: