Nasi geolodzy

GEO-BUD Łódź

KRÓTKIE TERMINY

WYSOKA JAKOŚĆ OPRACOWAŃ

NISKIE CENY

Elżbieta Wajszczyk - Stępień

pracuje jako geolog od 1977 r.,

od lipca 1989 r. posiada uprawnienia geologiczne,

do 2007 r. współwłaściciel firmy.

 

Krzysztof Piela

1978 magister geografii UŁ 

1983 podyplomowa geol-inż UW 

uprawnienia geologiczne od 1984

1978-1991 praca w firmie Geoprojekt

w latach 1991-2006 okresowo na kontraktach w Libii jako specialista geotechnik

zainteresowania - narciarstwo alpejskie, żeglarstwo, fotografia

Bartosz Stępień

pracuje jako geolog od 2007 r.

2009 magister geografii UŁ

2011 magister geologii inżynierskiej UW

2013 doktorant w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii UŁ

uprawnienia geologiczne VII

zainteresowania: geologia czwartorzędu, mechanizmy powstawania struktur deformacyjnych, udoskonalanie metod prac terenowych