Oferta

GEO-BUD Łódź

KRÓTKIE TERMINY

WYSOKA JAKOŚĆ OPRACOWAŃ

NISKIE CENY

Badania gruntów dla domów jednorodzinnych

 

W celu określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża pod budowę domów jednorodzinnych niezbędne jest wykonanie badań geotechnicznych. Każdy projektowany fundament należy dostosować do podłoża gruntowego, na którym budynek będzie posadowiony.

 

Uzyskanie informacji na temat podłoża gruntowego jest konieczne do właściwego i bezpiecznego zaprojektowania fundamentów budynku, określenia typu izolacji przeciwwilgociowej, możliwości wykonania podpiwniczenia, doboru typu przydomowej oczyszczalni ścieków oraz ewentualnego odprowadzenia wód opadowych z połaci dachowych do gruntu.

 

Lokalizacja, ilość oraz głębokość punktów badawczych zależna jest od sposobu i głębokości posadowienia fundamentów, od powierzchni projektowanego budynku, od złożoności budowy geologicznej w rejonie planowanej inwestycji oraz od projektowanej lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Wyniki prac terenowych i kameralnych otrzymują Państwo w formie opinii geotechnicznej, która jest niezbędnym dokumentem do uzyskania pozwolenia na budową, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463). W przypadku złożonej lub skomplikowanej budowy geologicznej oraz konstrukcji obiektu o większej ilości kondygnacji (więcej niż 1 – 2 kondygnacje) należy wykonać dokumentację badań podłoża gruntowego lub dokumentację geologiczno-inżynierską.

 

Należy pamiętać, iż w przypadku kupna gotowego projektu domu jednorodzinnego należy dostosować jego fundamenty do budowy geologicznej działki. Brak wykonywania badań geotechnicznych często prowadzi do nierównomiernego osiadania budynku, pękania jego ścian, tudzież pojawieniem się wilgoci lub wody gruntowej w piwnicach.

Jeśli chcieliby Państwo zamówić lub dowiedzieć się więcej o badaniach geotechnicznych dla budowy domu jednorodzinnego prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny. Nasi specjaliści pomogą Państwu dopasować zakres badań geotechnicznych do projektu domu jednorodzinnego.

 

Nasza firma wykonuje również sprawdzające badania geotechniczne przed kupnem działki pod budowę domu jednorodzinnego, gdyż należy wybrać taką działkę, na której jest możliwe wybudowanie stabilnego domu na wiele lat.